facebook

ЦентърИзследователски център за компютърна и приложна лингвистика

Учебно-практически и изследователски звена

 

Лаборатория за езикови технологии (към ИЦ за компютърна и приложна лингвистика)

 

 

Лабораторията за езикови технологии е УПИЗ, което има задачата:

  • да проектира и развива лингвистичен софтуер;
  • да създава продукти за нуждите на НБУ и външни потребители (е-курсове, е-помагала, речници, граматики, електронни корпуси и пр.);
  • да предлага услуги на външни потребители;
  • да участва с предложения за проекти в национални и международни конкурси.

Най-големият приложен проект на Лабораторията е е-Платформата за обучение по роден и чужд език, финансирана от ЦФСР на НБУ. В платформата са обработени стотици текстове и са генерирани хиляди упражнения за нуждите на дистанционното обучение по английски език в НБУ.

 

 

Ръководител на ЛЕТ:  доц. д-р Мария Стамболиева

 

  

Корпус 2/офис 309

Tел. 02/8110 309

Директор: доц. д-р Мария Стамболиева

e-mail : mstambolieva@nbu.bg