facebook

ЦентърИзследователски център за компютърна и приложна лингвистика

Ръководител на центъра

Гл. ас. д-р Милка Хаджикотева

 

Гл. ас. д-р Милка Хаджикотева завършва специалност „Англицистика и американистика“, Факултет по класически и нови филологии, СУ “Св. Климент Охридски”. Защитава докторската си теза върху проблемите на преподаването и усвояването на метафорични изрази, експоненти на обобщени метафори в английския език. Преподава в курсове по общ и специализиран английски, както и в областта на превода и методиката на чуждоезиковото обучение. Основните й изследователски интереси са в областите методика на преподаването на чужд език, реторика, семиотика, писмен и устен превод. Специализира в университети във Великобритания, Унгария, Германия, САЩ и Исландия. Участва в национални и международни конференции и има публикации в издания в страната и чужбина. Нейни преводи в областите икономика, политика, философия и художествена литература са публикувани от издателството на НБУ, „Сиела“ и др. Член е на Асоциацията на преподавателите по английски език в България BETA. Гост-преподавател по Еразъм+ в университета в Мачерата, Италия (2017), университета Лийдс Бекет, Великобритания (2018) и университета Екс-Марсилия, Франция (2022).

 


Контакти:

 

Гл. ас. д-р Милка Хаджикотева

корпус 2, офис 309

e-mail: mhadjikoteva@nbu.bg