facebook

ЦентърИзследователски център за компютърна и приложна лингвистика

АС. ПЕТКО СТАЙНОВ

АС. ПЕТКО СТАЙНОВ

 

Академична длъжност: Асистент
 
e-mail: petko@staynov.com