facebook

ЦентърИзследователски център за компютърна и приложна лингвистика

Доц. д-р Мария Стамболиева

Доц. д-р Мария Стамболиева

 

Д-р Мария Стамболиева е доцент по общо и съпоставително езикознание, формална и корпусна лингвистика. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски“ със специалностите Английски език и литература, Български език и литература, Френски език. След защитата на докторската си дисертация (през 1987 г.) специализира формална лингвистика в Университета в гр. Утрехт, Кралство Нидерландия. Работила е като научен сътрудник в Лабораторията за лингвистично моделиране при КЦИИТ, БАН; основател е на Секцията за компютърна лингвистика на Института за български език (ИБЕ); основател е и ръководител на Електронния архив на ИБЕ. В периода 1987-2008 е хоноруван преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски“; от 2003 до 2007 г. е лектор във Факултета за чужди езици на Университета Лион-3 „Жан Мулен“, Франция.  Хабилитира се като старши научен сътрудник­­ по общо и съпоставително езикознание – математическа лингвистика, с решение на ВАКот 1997 г. През 2007 г. е избрана за доцент на НБУ (английски език). Доц. Стамболиева е ръководител на Лабораторията за езикови технологии на НБУ от 2010 г.

М. Стамболиева е сред пионерите на формалната и корпусната лингвистика в България. Създател е на първите едноезични и многоезични електронни корпуси у нас, на лингвистичен софтуер с приложения в лексикографията, превода и езиковото обучение. Доц. Стамболиева е участник в проектите за изграждане на общоевропейска инфраструктура в областта на езиковите технологии TELRI I и TELRI II, член-основател е на асоциация TELRI. От 2019 г. е член на Управителния съвет на Националната научна инфраструктура за ресурси и технологии  в областта на езиковото и културно наследство КЛаДА-БГ – член на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH. В НБУ е ръководител на Е-платформа за корпусна лингвистика и компютърно-подпомогнато езиково обучение и превод (финансирана от ЦФСР на НБУ) и на проекта EM TTI Технологии в писмения и устния превод (финансиран от ЕК).