facebook

ЦентърИзследователски център за компютърна и приложна лингвистика

Актуално

1844651-copy_678x410_crop_478b24840a
19.05.2022 11:20

Лекция „Превод на патенти – І“

Виртуална класна стаяОрганизатор:
ИЦ Компютърна и приложна лингвистикаЛектор:
Елена Мурголо


Модератор:
гл. ас. д-р Емануела Чичова


Участници:
студенти от МП EMTTI „Технологии в писмения и устния превод“


Темата на серията от лекции е много интересна и важна за студентите в програмата, но сред преподавателите в НБУ няма специалисти в тази специфична област.

Елена Мурголо е експерт в областта на превода на патенти от FRBITAL 14, Италия.