facebook

ЦентърИзследователски център за компютърна и приложна лингвистика

Актуално

dsc-0079_678x410_crop_478b24840a
25.10.2022 14:00

Церемония по удостояване с доктор хонорис кауза на НБУ на проф. Руслан Митков

Галерия УниАрт

Организатор:
ИЦ „Компютърна и приложна лингвистика“

Академично слово на тема:
„Автоматична обработка на естествения език“

Водещ:
Доц. Мария Стамболиева

Участници:
преподаватели и студенти и гостиПроф. Руслан Митков е най-изявеният съвременен български учен в областта на компютърната лингвистика. Работи в областта на обработката на естествен език (NLP) и свързаните с нея области от началото на 80-те години. Неговите широко цитирани изследователски резултати (повече от 250 публикации, включително 16 книги, 32 статии в списания и 37 глави от книги) и интереси обхващат области като разрешаване на анафора, автоматично генериране на тестове, фразеология (автоматична обработка на многословни изрази), машина превод, генериране на естествен език, автоматично резюмиране, компютърно подпомагана езикова обработка, преводна памет, оценка, анотиране на корпус, двуезично извличане на термини, отговаряне на въпроси, автоматично идентифициране на родствени и „фалшиви приятели“ и NLP базирано корпусно изучаване на преводни универсалии. Проф. Р. Митков винаги е подкрепял български учени и научни звена, работещи в неговата професионална област. Приносът му за развитието на ИЦ „Компютърна и приложна лингвистика“, НБУ, е решаващ за утвърждаването на звеното като водещо в европейската корпусна лингвистика и използването на технологиите в превода.